Prototyp och experimenttillverkning samt legoarbeten i små och medelstora serier.

08-756 16 00

  • 4
  • 21
  • 3

Dimkylare VBK

Dimkylare i verktygsmaskiner för effektiv smörjning och kylning av skärande verktyg


I en vakuumanordning blandas komprimerad luft och skäremulsion. Genom den komprimerade luftens höga genomströmningshastighet nedkyles emulsionen och lämnar apparatens slutmun-stycke som en konformad dimstråle. Dimstrålen riktas mot verktygets skärande punkt, där de ytterligt finfördelade vätskepartiklarna med smörjverkan kontinuerligt slungas mot skärytan,    
där värme avleds. Genom dimkylningens spånavlägsnande förmåga lämnas fri sikt över arbetsstycket.
-Ytorna blir jämna och rena.
DIMKYLARE VBKDIMKYLARE VBK
DIMKYLARE VBK

VBK dimkylning har en given plats i verktygsmaskiner som saknar vätske- kylning, men är också ett modernt och flexibelt komplement i maskiner med redan befintlig anordning för rinnande skäremulsion.


Vem vill skölja över maskinbord eller prismor med skärvätska bara för att några hål ska borras eller ett par spår skall fräsas?
Frestelsen att "torrköra" kan då bli stor, men utan kylning eller smörjning är verktygens skärpa snart borta.
Med VBK dimkylare bortfaller valet mellan vått och torrt. Genom dimstrålens inverkan sker en påtaglig ökning av verktygets livslängd.
Vilket material skall bearbetas? Rostfritt, stål, brons, zink, aluminium, plastmaterial?
DIMKYLARE VBK2DIMKYLARE VBK2
DIMKYLARE VBK2
Maskinens ordinarie vätsketank kan bara innehålla en blandning som är lämplig till en materialsort. Med VBK dimkylare i maskinen är det enkelt att byta till en liten behållare med rätt sammansatt skärvätska (alltid färskvara) till just det material som skall bearbetas.
Trots den höga effekten är förbrukningen ytterst liten.
Blandad emulsion: Normalförbrukning 0,2-0,6 liter / 8 timmar.
Med de steglösa ställbara luft- och vätskerattarna snabbställs dimstrålen. Luft- och vätskemängd efter önskan.
Det stabila fotsystemet är ledbart i alla riktningar. Kan låsas hårt, eller till önskad tröghet för undansvängningar till olika lägen.
Dimkylarens munstycke böjs enkelt till rätt inställning.
VBK dimkylare levereras komplett med fotsystem och vätskeslang med backventil. Anslutning för 1/4" tryckluftslang.
Tryckluften tillkopplas. Vätskeslangen nedsänks i skäremulsionen och dimkylaren är klar att användas.