Prototyp och experimenttillverkning samt legoarbeten i små och medelstora serier.

08-756 16 00

  • 4
  • 21
  • 3

Snitt- och Gängtappshållare VBK

EN PRISBILLIG KOMBINATION SOM GER KORREKTA GÄNGOR OCH SPAR MASSOR MED TID

Snitt- och gängtapphållare som är inbördes utbytbara, apteras på en dorn som fästes i pinolspindeln. 

Snitthållarnas väl tilltagna spånhål dränerar effektivt allt spån, varvid skador på gängorna förhindras vid hållarnas återgång.

Dornens kulsystem låser hållarna radiellt men tillåter axiell rörlighet med minimal friktion. - Kast eller skevhet på gängorna förhindras.
Gängtapphållarens konstruktion medger ett visst spel för gängtapparna, vilket minskar risken för tappbrott om arbetsstyckets hål tenderar att kasta.

Då snittet eller gängtappen fått fäste i arbetsstycket löper hållaren framåt på dornen utan manuellt eller mekaniskt tvång och gör en perfekt gänga.

VBK Snitt- och gängtapphållare för supportsvarvar finns i olika standardserier, som tillsammans täcker gängområdet. M3 - M36 eller motsvarande i tummått.
SNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBKSNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBK
SNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBK
SNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBK2SNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBK2
SNITT OCH GANGTAPPSHALLARE VBK2

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Serie SA: M3-M14
4st. snitthållare
1st. gängtapphållare
1st. dorn MK 2.
Gänglängd max. 100mm
Serie SB: M14-M27
2st. snitthållare
1st. gängtapphållare
1st. dorn MK 3 alt. MK 4
Gänglängd max. 120mm
Serie SB: M16-M36
3st. snitthållare
1st. gängtapphållare
1st. dorn MK 3 alt. MK 4
Gänglängd max. 120mm